Xuất tinh sớm ở nam giới

Xuất tinh sớm ở nam giới do bệnh lý về bao quy đầu?