Xử lý nghẹt bao quy đầu

Nghẹt bao quy đầu phải làm sao?