Viêm bao quy đầu có chữa khỏi bằng thuốc hay không

Viêm bao quy đầu có chữa khỏi bằng thuốc hay không?