tức buốt đầu dương vật

Tức buốt đầu dương vật khi cương cứng là bị làm sao?