trường hợp nào nên cắt bao quy đầu

Nam giới nên cắt bao quy đầu trong những trường hợp nào?