thời gian phục hồi sau cắt bao quy đầu

Thời gian hồi phục và giá một ca phẫu thuật cắt bao quy đầu là bao nhiêu?