tác dụng cắt bao quy đầu

Cắt bao quy đầu giúp giảm thiểu bệnh tật

Cắt bao quy đầu giúp giảm thiểu bệnh tật

Theo Tiến sĩ Lance Price, một nhà dịch tễ học và di truyền tại Đại học George Washington, Mỹ, cùng các cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu lớn tại Uganda. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập, so sánh các mẫu của đàn ông chưa cắt bao quy đầu với các mẫu… View Article

Chi tiết >>