sưng bao quy đầu

Bị sưng da bao quy đầu có phải do hẹp bao quy đầu không?