nong bao quy đầu

Con 22 tháng tuổi đã cần phải nong bao quy đầu chưa?
Hẹp bao quy đầu và hẹp lỗ tiểu ở trẻ nhỏ phải làm sao?