Nguy hại của dài bao quy đầu

Dài bao quy đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của nữ giới như thế nào?