ngứa bao quy đầu sau khi quan hệ

Phải làm sao khi bị ngứa bao quy đầu sau khi quan hệ