mụn ở bao quy đầu

Nổi mụn ở bao quy đầu và ngứa, em bị bệnh gì vậy?