lún dương vật

Hiện tượng hẹp bao quy đầu và lún dương vật ở trẻ em
Khi trẻ nhỏ bị lún dương vật và hẹp bao quy đầu