hoạt động ưu đãi

Ưu đãi khám chữa các bệnh về bao quy đầu trong tháng 9
Ưu đãi khám và chữa bệnh nam khoa trong tháng 8