Hẹp bao quy đầu thứ phát

Hẹp bao quy đầu ở người cao tuổi có cần thiết phải cắt không?