hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ

Hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ được xử lý như thế nào?