Hẹp bao quy đầu ở người cao tuổi

Hẹp bao quy đầu ở người cao tuổi có cần thiết phải cắt không?