có nên cắt bao quy đầu

Có nên cắt bao quy đầu không?

Có nên cắt bao quy đầu không?

Ở một số nước, cắt bao quy đầu được xem là tục lệ truyền thống. Còn ở Việt Nam, cắt bao quy đầu chỉ được thực hiện khi có dấu hiệu viêm nhiễm. Vậy bình thường thì có nên cắt bao quy đầu không? Theo các chuyên gia, cắt bao quy đầu sẽ có một… View Article

Chi tiết >>