Chít hẹp bao quy đầu

Chít hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ, nên làm thế nào?