chi phí điều trị viêm bao quy đầu

Chi phí điều trị viêm bao quy đầu có đắt không?