cắt bao quy đầu có được vận động

Sau khi cắt bao quy đầu có được vận động nhiều?