Bị nghẹt bao quy đầu

Lột bao quy đầu nhưng không lộn lại được, em bị sao vậy?