bao quy đầu dày lên

Bao quy đầu dày lên, có cần phải cắt không?