Cẩm nang sức khỏe

Dương vật bị nổi mụn do vệ sinh kém phải không?
Con 22 tháng tuổi đã cần phải nong bao quy đầu chưa?
Khi bao quy đầu hẹp càng cố tách sẽ càng bị dính